Norge viser ut troende til forfølgelse

Denne kirken i Iran ble stengt for farsi-snakkende i 2014

Oppgitt over norske myndigheters stadig utvisning av personer som har blitt kristne i Norge

Det burde selvsagt vært justiskomiteen eller ledelsen i Justisdepartementet som skulle ha vært til stede på KIA konvertittnettverks konferanse i Bergen. På fredagen stod den ene etter den andre av erfarne prester, ledere og forstandere fram og fortalte om iranere og afghanere som de kjenner godt, personer som har valgt å bli kristne i Norge og som har fått opplæring og som har deltatt i kristne fellesskap over tid.  Men UDI/UNE har vist det ut av landet med alvorlige konsekvenser.   Lederne forteller også om folk som har blitt avvist dåpsopplæring fordi en ikke har funnet at de var klare for det og tilnærmingen til kristendommen var overfladisk. En går ikke rundt og er naive og godkjenner at folk får beskyttelse på feil grunnlag.

Men her snakker vi snakker vi om personer som har fått dåpsopplæring og vært i kristne fellesskap over tid, der prest eller forstander går god for deres kristne tro og så blir de likevel sendt ut fra Norge fordi norske myndigheter med UNE ikke vektlegger disse opplysningene.  Flere forteller om fengsling, forsvinning og store problemer for disse som har måtte reise tilbake til sitt opprinnelige hjemland.  Noen har klart å rømme igjen og komme til andre land som har godkjent deres kristne overbevisning.  Noen lever i det skjulte. Noen av disse har misjonert og bidratt til å fremme kristent arbeid der de har havnet.

Her i DELK-kirken i Bergen sentrum fortalte disse kristen lederne fredag 28.april at inntil nå har de trodd at Norge var en rettstat en kunne sole på. En nasjon som tok hensyn til internasjonale konvensjoner og bestemmelser, at trosrett ble respektert.  Men ikke nå lenger.  Nå var de oppgitt, frustrert og skuffet over mangel på respekt for de som med troverdighet har blitt kristne og som de personlig kjenner og går god for.  Tross politiske signal om endring, tross avtale mellom KrF og FrP om endring, så ser en ikke at UNE har blitt instruert til å endre lovtolking og praksis. Derfor har de heller ikke endret praksis.  Det er politikerne i Justisdepartementets ansvar.   Norge sender i dag folk tilbake til forfølgelse og ser ikke ut til å ville ta lærdom av det.

 

Det kommer flere saker fra KIA konvertittkonferanse

Lagre