Norsk somalier blir statsmininster i Somalia

Tro det eller ei, nå er det norsk statsminister i Somalia, Hassan Ali Khaire.

President Farmjo har oppnevnt Hassan Ali Kheyre som ny statsminister i Somalia.  Kheyre har jobbet for Flyktninghjelpen, Norwegian Refugee Council (NRC) som regionleder i Somalia/Kenya.   Han har dobbet statsborgerskap både norsk og somalisk. Somalia har 10 millioner innbyggere og er rammet av borgerkrig, tørke, fattigdom og kriminalitet.

Norge er et av de landene som gir mest bistand til landet. 345 millioner i 2015.   Samtidig er det mange flyktninger fra Somalia i Norge. Oppnevning av Kheyre kan nå ytterligere styrke kontakten mellom landene.

Se intervjue med han på YouTube fra 2010

Norads beskrivelse av landets utvikling de siste årene

Den føderale regjeringen har eksistert siden 2012. De prøver i tett samarbeid med internasjonale partnere å bygge et stabilt og fredelig Somalia. Arbeidet går sakte fremover. Størst fremdrift har skjedd innen føderalisering, der fire nye delstater er etablert.

Et av de viktigste målene i freds- og stabiliseringsprosessen er å sikre retten til politisk deltakelse.

Regjeringens visjon for 2016 var å etablere delstater, revidere grunnloven og gjennomføre frie valg. Selv om det tidlig ble klart at det var umulig å gjennomføre valg i 2016, understreket Sikkerhetsrådet i en resolusjon at valgene ikke skulle utsettes, men gjøres så inkluderende som mulig.

Det har i 2015 og 2016 pågått nasjonale konsultasjoner for å få i stand en valgordning alle kan samle seg om. Mange er bekymret for at disse prosessene i for stor grad styres av tradisjonelle maktstrukturer. Dette har særlig negative konsekvenser for kvinners deltakelse i de politiske prosessene.

Arbeidet med å revidere grunnloven går tregt. Bortsett fra noen workshoper med internasjonale grunnlovseksperter, har lite skjedd. Det føderale parlamentets norsk-somaliske stortingspresident, Mohamed Osman Jawari, har hatt ansvaret for arbeidet med å revidere grunnloven.

Dialogen mellom selverklærte republikken Somaliland og føderale myndigheter har hatt liten fremdrift. Det sist avtalte møtet skulle ha funnet sted i februar 2015, men det ble avlyst. Somalilands delegasjon nektet å møte den føderale myndighetene som kom fra Somalia.

Vanskelige levekår

Somalia er verdens 5. fattigste land, med antatt BNP per innbygger på 435 dollar. På alle indekser over grunnleggende økonomiske, kulturelle og sosiale rettigheter, scorer Somalia svært dårlig. Landet befinner seg nær bunnen på alle utviklings- og humanitære indikatorer.

God og etterrettelig statistikk mangler, men det anslås av ulike FN-organisasjoner at omtrent 70 prosent av befolkningen er under 30 år. Forventet levealder er rundt 50 år.

-Omtrent 38 prosent av befolkningen er analfabeter. Det antas at bare 42 prosent av somaliske barn starter på skolen og at over 40 prosent av befolkningen lever på under 1 dollar om dagen.

Pengeoverføringer fra diasporaen er en svært viktig del av økonomien. Dette utgjorde mer enn 1,3 milliarder dollar i 2015. Det er dobbelt så mye som Somalia får i bistand og fem ganger mer enn nødhjelpen landet mottar, skriver Norad på sin side.  Les mer her.

 

Lagre

Lagre

Lagre