Norske utsendinger av konvertitter til Iran

UNE og utsending av konvertitter til Iran
NOAS opprettholder sin kritikk av UNE for deres praksis med utsending av konvertitter til Iran. NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere, kom for få uker siden med en rapport som viser at flere iranere som har konvertert til kristen tro blir sendt tilbake til Iran selv om de der risikerer fengsling og tortur. UNE svarte på kritikken med innlegg i Dagen der de benekter den praksisen som rapporten viser. Men NOAS mener at UNEs beskrivelse av egen praksis dessverre ikke stemmer.

 
I UNEs kronikk, skrevet av Øyvind Øyen i Dagen 07.07.14, hevder UNE at NOAS’ kritikk av praksisen overfor iranske konvertitter er feil. Dessverre er vår kritikk ikke feil. Vi skulle gjerne sett at UNEs praksis faktisk var slik Øyen beskriver den i sin kronikk, men slik er ikke virkeligheten, skriver NOAS på sin hjemmeside.

 
Ifølge UNE legger NOAS feil vurderingstema til grunn når vi i rapporten uttaler at UNE skal ta stilling til hvilke muligheter søkeren har til å utøve sin religion i hjemlandet uten å risikere forfølgelse. Dette kan imidlertid vanskelig sees på som noen feil, snarere en forutsetning for å vurdere det som Øyen, med riktighet, beskriver som UNEs oppgave: å avgjøre om en asylsøker har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av sin religion.
I gjennomgangen av sakene så vi en rekke eksempler på at beslutningstagerne i UNE ikke vurderte hvordan klageren ville utøve sin tro ved retur, men kun la til grunn, uten nemndmøte med personlig fremmøte, at klageren vil tilpasse seg hjemlandets sosiokulturelle rammer.

Les hele saken hos NOAS her.
Jon-Ole-Martinsen-NOAS