Ny ledelse i KIA

Rune Fiskerstranad som er regionleder i KIA Øst går inn i som en av to ledere i KIA
Rune Fiskerstrand som er regionleder i KIA Øst går inn i som en av to ledere i KIA
Rune Fiskerstrand og Kåre Skartland leder KIA videre
* Erik Lølandsmo hadde sin siste dag i KIA den 31. august. Han begynner i ny jobb som kirkeverge i Sørum.
* KIAs landsstyre vedtok i sitt møte 26.08 å utfordre ansatte til å ta ansvar for organisasjonen inntil ny landsleder er på plass. Kåre Skartland og Rune Fiskerstrand har sagt ja til å sitte i et lederteam i denne perioden. Kåre med ansvar for administrasjon og økonomi, Rune med ansvar for organisasjonssamarbeid, styrearbeid og medarbeidersamlinger.
Personalansvar fordeles slik at barnehage og norskkurs sorterer under Kåre og regionene under Rune.
Noen ansvarsområder ville kunne bli fordelt videre utover i organisasjonen.
Økonomi og administrasjonssjef Kåre Skartland fortsetter ledergruppen i KIA, nå som en av to.
Økonomi og administrasjonssjef Kåre Skartland fortsetter i ledergruppen i KIA, nå som en av to.
Sannsynligvis vil denne situasjonen vare ut på nyåret.
Rune Fiskertrand har i en del år vært regionleder for KIA Øst med kontor i Oslo og kjenner arbeidet og samarbeidspartene godt. Han er utdannet teolog.  Han vil fortsatt primært ha base i Oslo.
Kåre Skartland har vært økonomi og administrasjonsjef i KIA i 6 år.  Han har økonomiutdanning og mange års erfaring fra bank. Han bor på Jæren og sitter ved hovedkontoret i Stavanger.  Her jobber også Ann Helen Nilsen Malde som Service-desk koordinator.  Informasjonsleder Håkon Høyland er dessverre sykmeldt for en periode.
LS vil sette ned et rekrutteringsgruppe som skal jobbe fram  gode kandidater til lederstillingen i KIA Norge. Stillingen blir ikke lyst ut, de vil headhunte en ny leder