Nyhetsslipp før Stortingsmelding om Integrering legges fram

 

Statsråd Sylvi Listhaug
Statsråd Sylvi Listhaug

Dagen før statsråd Sylvi Listhaug legger fram integreringsmeldingen «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk», kommer det noen stort sett positive lekkasjer gjennom Aftenposten og NTB.  –Her er flere positive forslag som vil kunne fremme raskere sysselsetting, raskere språkopplæring og bedre bruk av kompetansen som en del flyktninger har, sier Reidar Andestad i KIA Norge. Mange av disse tiltakene vil få bred støtte og vil fremme integrering. Det er flott at det skal opprettes 30 frivillige koordinatorstillinger ved mottakene, disse bør være uavhengige av mottakene, sier KIA.  -KIA er samtidig spent på hva som kommer når meldingen slippes onsdag og særlig hva den sier om kravene for familiegjenforening og rettigheter for mindreårige asylsøkere. Det er ikke vanlig at de negative sakene slippes dagen før lansering av en stortingsmelding, derfor kjenner vi ikke helheten ennå.

Meldingen skal gi løfte om en pott på 97 millioner til kommunene for å få innvandrerkvinner og -ungdom ut i jobb. Og kravet om at asylsøkere må ha gjennomført intervju hos UDI før de får lov til å jobbe, fjernes for personer med avklart identitet og med stor sannsynlighet for opphold, skriver NTB, dette er positive tiltak for å få flyktninger raskere ut i arbeid, sier Reidar Andestad.  Han håper på flere slike tiltak i meldingen, arbeidspraksis og språkopplæring bør kombineres mest mulig, sier han.  KIA er også spent på hva meldingen sier om frivillige organisasjoners innsats på flyktningområdet.

Her er noen av lekkasjene så langt tirsdag kveld:

– Vi skal opprette fire til fem integreringsmottak der vi vil starte langt tidligere med norskopplæring og arbeidspraksis. Det skal inngås en kontrakt der det blir stilt tydelige krav til den enkelte om hva man skal oppnå, sier Listhaug.

– Mange har med seg en utdannelse fra det landet de kommer fra. Frem til nå har vi vært veldig lite flinke til å bruke den utdannelsen, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til NTB.

Regjeringen begynner med to utdanningsforløp, nemlig sykepleiere og lærere. Senere kan det bli aktuelt å utvide ordningen til også andre yrker, som ingeniører.

– Det er for å starte et sted. Vi skal i gang med denne ordningen i løpet av året, sier Listhaug.

Det skal etablers ordning med skolelunns laget av flyktninger, kommunen får ekstra tilskudd for raskere bosette flyktninger.

 

NTB ramser opp følgende forslag som kommer i meldingen

* Kommunene får et ekstratilskudd på nesten 320 millioner kroner også i 2017 for å få til raskere bosetting av flyktninger.

* Kommunene får i 2017 videreført årets ekstraordinære støtte på 100.000 kroner per enslige mindreårige asylsøker.

* Et stimuleringstilskudd på 50.000 kroner for kommuner som tar imot flere flyktninger enn de blir anmodet om, videreføres neste år.

* Løfte om pott på 97 millioner til kommunene for å få innvandrerkvinner og -ungdom ut i jobb.

* Kravet om at asylsøkere må ha gjennomført intervju hos UDI før de får lov til å jobbe, fjernes for personer med avklart identitet og med stor sannsynlighet for opphold.

* Nyankomne innvandrere som har bakgrunn som lærer eller sykepleier, skal få sjansen til å ta de delene av utdanningen de trenger for å få godkjenning i Norge.

* Arbeidspraksis skal utgjøre en større del av introduksjonsprogrammet for nye innvandrere, særlig innen pleie og omsorg.

* Alle asylsøkere skal gjennom et 50 timers kurs om norsk kultur, lover og regler.

* Egne dialoggrupper skal bidra til å redusere vold i og utenfor asylmottak.

* Flyktninger og asylsøkere må ha bodd i Norge i fem år før de kan motta kontantstøtte.

* Styrket ordning for flyktninger som vil bo i kollektiv.

* Forslag om å la flyktninger lage skolelunsj.

NOAS uttaler seg tirsdag kveld negative til NRK om flere av forslagene som er lekket ut.  Se oppslaget i NRK her.