Også UDI ber regjeringen endre behandlingen av enslige mindreårige asylssøkere

UDIs assisterende direktør Birgitte Lange

I følge flere oppslag i media og folk vi har kontakt med har det skjedd flere selvmord blant enslige asylsøkere i Norge på mottak. Dette er svært alvorlig og regjeringen må nå gripe inn endre praksis, sier Reidar Andestad i KIA, Kristent Interkuturelt Arbeid.  Han er glad for at UDI er på banen og ber regjeringen om endring.

UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart, skriver VG 24. mars. I norske mottak for enslige mindreårige bor det nå stort sett afghanske gutter på 15 til 18 år, og mange av dem har ventet siden 2015 for å få svar på asylsøknaden sin.
UDI advarer om at regjeringens nye bosettingsplan for enslige mindreårige ikke hjelper for å få orden på den alvorlige situasjonen i mottakene nå.

I februar kunngjorde regjeringen at de vil bosette enslige mindreårige som har fått opphold og bare venter på å skaffe seg ID-papirer. Disse enslige mindreårige får bare opphold i ett år av gangen – frem til de skaffer seg disse ID-papirene.

Regjeringen vil først bosette dem i en kommune når de har fornyet tillatelsen en gang, altså etter et år. Det er ikke nok, advarer UDI.

På grunn av den alvorlige situasjonen i mottakene akkurat nå, ber UDI om at disse enslige mindreårige blir bosatt umiddelbart.

UDIs assisterende direktør Birgitte Lange sier ungdommene blir utsatt for unødig stress og angst når de må vente så lenge i mottakene.

Les hele saken i VG her.