KIA Integreringsbarnehage, Oslo

KIA- integreringsbarnehage gjenspeiler mangfoldet i Oslo by, og har barn og foreldre fra mange kulturer. Barnehagens kjemperessurs og grunnlag for suksess er at personalet er like mangfoldig som barnegruppen. Alle barna blir møtt med en voksen som kan forstå og ofte også snakke deres språk! Vi vet at barnet både påvirker og påvirkes av sine omgivelser. Derfor er barnehagedagen bygd opp rundt vårt arbeid med språk, kulturformidling, bildedokumentasjon og konkreter.

Vår erfaring sier oss at dette er en god måte for barn med et annet morsmål enn norsk å tilegne seg et nytt språk.

Planleggingen av arbeidet vårt bygger på Lov om barnehager, Rammeplanen for barnehager, barnehagens vedtekter, samt utarbeidet metodeplan på hver enkelt avdeling.

Vår visjon er: Sammen for en trygg barndom!

Det viktigste for oss er at barna skal oppleve trygghet i sin barnehagetid enten barna går i barnehagen ett semester eller i flere. De skal bli trygge på egen mestring i barnehagehverdagen, med alt fra det sosiale til språk, turgåing, lek og toalett trening. Dette er særdeles viktig for barnets opplevelse av en god barnehagedag og troen på seg selv som et unikt tilskudd til barnegruppen og barnehagen i sin helhet.

 Informasjon om oppstart og påmelding finner du her:

 https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-i-oslo/kia-barnehage/