Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) ble opprettet i 1974 og er i dag den største diakonale, frivillige, ideelle organisasjonen på integreringsfeltet i Norge målt i nasjonal størrelse på antall brukere og omfanget på vårt tilbud.

 

Vi er organisert med 6 regioner, 22 lokallag og 3 velferdssatsinger fordelt utover Norge. KIA drifter et bredt omfang av aktiviteter for innvandrerfamilier som språkkafé, svømmetrening, leksehjelp og ferietilbud og ikke minst vårt mest kjente tilbud; KIA språkopplæringsprogram for minoritetskvinner kombinert med barnehage/barnepass.

 

Vi har over 950 unike frivillige, 30 årsverk blant våre fast ansatte og 105 personer som mottok lønn eller honorar fra KIA siste året. Dette for å bidra til at vi skal kunne nå vårt mål om likeverd, vennskap og omsorg i møte med innvandrere.