Kristent Interkulturelt Arbeid jobber for mer
flerkulturelt fellesskap,
for likeverd, omsorg og vennskap mellom alle mennesker i Norge,
uansett kulturbakgrunn, språk eller religion.

Om du er ny i landet, eller om du har bodd her hele livet:
Hvis du ønsker et internasjonalt miljø, eller du vil gjøre Norge varmere,
da er KIA noe for deg!
Ta gjerne også direkte kontakt med oss i KIA. Velkommen til en internasjonal verden rett her. Vi ser fram til å møte deg!

Du finner KIAs kontorer i Trondheim, Molde, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Skien, Drammen og Oslo.
Her arrangerer vi leksehjelp, multikulturelle gospelkor, fellesmiddager, kulturkafeer, kurs og seminarer, fotballtrening, teaparties, kvinnegrupper, fester, gratis norskundervisning, turer og leirer og mye, mye mer.

Vi prøver å skape forståelse blant majoritetsnordmenn for asylsøkere, flyktninger og innvandrers situasjon. Vi prøver gjennom alt vi gjør å bygge bro mellom alle mennesker så vi alle forstår at vi er søsken, at vi hører sammen og har gjensidig ansvar for hverandre.
Vi håper du vil finne den informasjonen du ønsker her på hjemmesidene. Her ligger både historier, magasinet vårt, ressurser og materiell, bilder og andre ting som gjør at du kan få et innblikk i KIAs store internasjonale verden, akkurat her. Velkommen til oss!

Alle våre kurs mottar tilskudd fra vårt studieforbund K-stud http://k-stud.no/