Omsider en endring for enslige mindreårige asylsøkere

Trafikkbilde fra Kabul i Afghanistan

Stortinget vedtok 14.november etter forslag fra AP en bedring for noen av de enslige asylsøkerbarna som er i landet, de så kalte oktoberbarna.  Etter dette skal sakene til flere enslige mindreårige asylsøkere bli behandlet på nytt. De skal ikke kunne returneres før de har fått ny saksbehandling.

Sp, Venstre, KrF, SV, Rødt og MDG sikret Ap flertall for forslaget. SV ville ha en akutt stopp i alle returene til Afghanistan, uansett alder og situasjon, men det var både Ap og Sp imot.

KIA har sammen med en rekke organisasjoner gjentatte ganger krevd at Norge stopper den uverdige og farlige returen av unge asylsøkere tilbake til landet de kommer fra, særlig har det vært snakk om retur til Afghanistan.

Sp, Venstre, KrF, SV, Rødt og MDG sikret Ap flertall for forslaget. SV ville ha en aktutt stopp i alle returneringene til Afghanistan, uansett alder og situasjon, men det var både Ap og Sp imot.

H og Frp uttrykte bekymring for at vedtaket vil føre til at flere enslige mindreårige asylsøkere kommer til landet.  -Egenæs sier til NRK at Amnestys standpunkt er at det for tiden er så farlig i Afghanistan, at ingen burde sendes tilbake midlertidig. På sikt støtter de derfor et Sp-forslag om at en ekspertgruppe skal revurdere situasjonen i landet.

 

– Dette bidrar i alle fall til at noen får sett på saken sin på nytt. Samtidig står de fortsatt i fare for å bli sendt tilbake til et land som er så farlig at internfluktalternativet ikke er et reelt alternativ til beskyttelse.

 

Forslaget til Arbeiderpartiet innebærer at Regjerings instruks til UDI om at blant annet manglende ressurser til å klare seg i konfliktområdet, ikke alene kan begrunne at det gis ordinær oppholdstillatelse.

 

– Vi mener absolutt at rimelighetskriteriet må gjeninnføres. Det er nesten litt språklig absurd at vi har en situasjon der man ikke skal vurdere om det er rimelig å sende mennesker tilbake til internflukt.

– Amnestys standpunkt er at det for tiden er så farlig i Afghanistan, at ingen burde sendes tilbake midlertidig. På sikt støtter de derfor et Sp-forslag om at en ekspertgruppe skal revurdere situasjonen i landet.

 

– Dette bidrar i alle fall til at noen får sett på saken sin på nytt. Samtidig står de fortsatt i fare for å bli sendt tilbake til et land som er så farlig at internfluktalternativet ikke er et reelt alternativ til beskyttelse.

 

Forslaget til Arbeiderpartiet innebærer at Regjerings instruks til UDI om at blant annet manglende ressurser til å klare seg i konfliktområdet, ikke alene kan begrunne at det gis ordinær oppholdstillatelse.

 

– Vi mener absolutt at rimelighetskriteriet må gjeninnføres. Det er nesten litt språklig absurd at vi har en situasjon der man ikke skal vurdere om det er rimelig å sende mennesker tilbake til internflukt. -Bare ved å si det høyt, blir man nesten flau, sier Egenæs i Amnesty til NRK

Lagre