KIA Barnehage

KIA Barnehage er en barnehage der Oslo by sitt mangfold gjenspeiles, der noen av barna er av like kulturelle bakgrunner og noen ulike. Barnehagens kjempe ressurs og grunnlag for suksess er at personale er like mangfoldig som barnegruppen. Alle barna