KIAs  seksjon for skole og integreringsbarnehage, tilbyr norskundervisning for opp til 130 kvinner.
Vi har en formell undervisning for spor 2 elever over 6 nivåer på 18 timer pr. uke.