Hvordan “knekke de norske koder”?

KIA Øst kursDette var nettopp tema en onsdagskveld for KIAs språkkurs, både ABC kurset på KIA senteret og på Ichtys kurset i Tullinsgate. Kodeknekker for anledningen var KIAs egen Vojtulek Zvonimir, med 34 års erfaring fra norsk arbeidsliv, fra et aktivt liv i lokalpolitikken og med mye flerkulturell erfaring fra KIA og selvsagt fra sitt eget møte med Norge og nordmenn. 50 kursdeltakere deltok denne kvelden.

Informasjon og veiledningsprosjekt med støtte fra IMDI!

Temakvelden er i en rekke av ulike emner som skal gi våre mange kursdeltakere informasjon om – og veiledning inn i det norske samfunn. Andre samfunnsarenaer vi skal belyse er politikk og samfunnsliv, lover og regler, rettigheter og plikter i arbeidslivet, offentlige tjenester, bolig og boformer osv. Her blir det spennende  møter med til eksempel barnevern, politi, politikere m.fl.

(Tekst: Rune Fiskerstrand)

About Author: Nina Østebø

nina.ostebo@kianorge.no

Administrasjonssekretær på Landskontoret.