Vanskelig med økonomisk støtte til flyktningarbeid om det smaker av religion??

Rune Fiskerstrand er regionleder i KIA Øst
Rune Fiskerstrand er regionleder i KIA Øst

Rune Fiskerstrand er regionleder i KIA Øst

I en leder i avisen Dagen 5.april viser de til saken om KIAs arbeidstrening for flyktninger ved sin språkskole og barnehage i Oslo som et godt eksempel på godt integreringsarbeid.  Se mer om den saken her

-Samtidig er det med bekymring vi merker oss at Rune Fiskerstrand, regionleder i KIA Øst, sier at det er vanskelig å få tilskuddsmidler fra statlige ­organer og fra kommuner til tiltak som «smaker av religion», skriver Dagen i sin leder.

Han hevder at flere kristne aktører ­ønsker å bidra for å hjelpe flyktninger og inn­vandrere, men at det er vanskelig for disse gruppene å få ­offentlig støtte. Slik skal det ikke være. Derfor ­slutter vi oss til Fiskerstrands oppfordring til Listhaug og ber ­henne sørge for likebehandling av de ulike ­aktørene, uansett livssyn.

Det må ikke være diskvalifiserende i seg selv at søker er en kristen menighet eller ­organisasjon.

Les hele lederartikkelen i Dagen her