Opprop og aksjonsdag for mindreårige asylssøkere

Syriske flyktningbarn - FN
Syriske flyktningbarn – FN

KIA står sammen med flere andre organisasjoner som Redd Barna bak følgende opprop:

Kjære stortingspolitiker

Vi ber deg innstendig om å lytte til fagfolk og eksperter fra inn og utland, FNs menneskerettighets-kommisær og FNs barnekomité, og sette ned foten mot midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.

Når saken behandles i Stortinget, ber vi deg om å:

stemme NEI til forslaget om å utvide ordningen med midlertidig opphold til barn som har flyktet alene til Norge.

20 000 personer har underskrevet dette brevet til deg sammen med en rekke organisasjoner

 

Det blir markering i Oslo torsdag 26.mai – mot midlertidig opphold for barn som flykter alene til Norge

 

Hei!

Tusen takk til alle som stiller seg bak oppropet, så langt er vi 32 organisasjoner med en stor bredde og viktig stemme.

Her følger informasjon om oppropet, event på facebook og markeringen foran Stortinget 26.mai.

Opprop

Så langt er det 17 052 som har signert oppropet. Fram til 25.mai er det mulig å signere: www.reddbarna.no/opprop

 

Event

Her er eventet på facebook. Allerede nå er det nærmere 400 som er interessert og 80 som sier de skal delta.

Om dere ønsker å mobilisere i deres nettverk, så setter vi veldig stor pris på det. Jo flere som deltar, desto bedre er det.

https://www.facebook.com/events/682472215225271/

 

Markeringen 26.mai

Selve markeringen foregår fra kl 09.00-09.30, med tre appeller og overrekkelse av underskrifter til en representant fra hvert parti. Alle stortingspolitikerne får også et brev med info om oppropet, antall underskrifter og organisasjoner. Se vedlagt mal.

Vi kommer til å dele ut stemmeseddel til alle som kommer, se side 2 i vedlegg, slik at vår oppfordring om å stemme NEI til forslaget om midlertidig opphold blir synlig.

Om regjeringens forslag:

Regjeringen ønsker nå å gi enslige mindreårige asylsøkere midlertidig oppholdstillatelse frem til de fyller 18 år, uavhengig av alder og uavhengig av hvorvidt det foreligger et beskyttelsesbehov.

Forslaget utelater viktig kunnskap om de alvorlige konsekvensene endringen vil innebære for barn. Dersom forslaget blir godkjent av Stortinget vil flere tusen barn måtte leve en hel barndom i uvisshet og i konstant frykt for hva som vil skje med dem. Dette strider med barns grunnleggende behov for trygghet og stabilitet. Først når de fyller 18 år, får de vite om de får bli værende i Norge eller ikke. Det er bredt dokumentert at midlertidig oppholdstillatelse er svært skadelig og ikke til barnets beste.

 

Snart skal Stortinget ta stilling til innstramnings­forslagene fra regjeringen. Skriv under på oppropet og bruk din stemme for å hindre at barn som har flyktet alene til Norge må leve hele sin barndom i uvisshet.

 

Les mer: http://www.reddbarna.no/nyheter/avskaff-midlertidig-opphold-for-barn

 

Dette er koorinert av

Marianne Skogen | Redd Barna / Save the Children Norway | Kampanjemedarbeider

Edit