HØRINGSVAR- RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER

Kunnskapsdepartementet inviterte private barnehager til å svare på høringen om deres forslag til ny rammeplan for barnehager.

KIA er eier av KIA Integreringsbarnehage og ser på sitt mandat i forhold til dette som viktig. I den forbindelse er det også viktig å bringe frem kommentarer og merknader som vi mener de trenger å ta en ny vurdering på. Les vårt høringssvar her:
Kunnskapsdepartementet inviterte private barnehager til å svare på høringen om deres forslag til ny rammeplan for barnehager.
Kunnskapsdepartementet inviterte private barnehager til å svare på høringen om deres forslag til ny rammeplan for barnehager.

Side 2

Side 3

Side 4