KIA Barnehage

Kia barnehage er en barnehage der Oslo by sitt mangfold gjenspeiles, der noen av barna er av like kulturelle bakgrunner …

Bli Frivillig!

For å bygge ut vårt kristne integreringsarbeid trenger vi medlemmer som støtter opp om vårt arbeid ved å…

ABC Norwegian

We have norwegian courses in ebbellsgt. 1 at the organisation KIA. This non-profit organisation works with integration…

Om Oss

Kristent Interkulturelt Arbeid jobber for mer flerkulturelt fellesskap, for likeverd, omsorg og vennskap mellom alle mennesker i Norge, uansett kulturbakgrunn.

Vil du bli med oss?

Bli en stolt frivillig

Få nye kunnskaper og ferdigheter som kan dokumenteres og brukes i arbeidslivet og i utdannelsen.  Gjøre en forskjell for de som trenger det.  Oppleve innsatsen og seg selv som betydningsfull.  Få venner fra hele verden og opplev tilhørighet og fellesskap.

Våre Nyheter

norsk-kurs-oslo