Pedagogisk leder/ Barnebasekoordinator – Vikariat

KIA velferd avdeling Krisiansand søker ny Barnebasekoordinator i 80% vikariatstilling i perioden 15.08 – 15.12.2019 med mulighet for forlengelse.

Arbeidssted Tangen 11, 4608 Kristiansand.

 

Arbeidsoppgaver

Bidra til utvikling og utarbeidelse av planarbeid
Lage løpende planer som er i tråd med barnas behov
Sørge for gjennomføring av tiltak i tråd med gjeldende planer
Sørge for at planleggingen av barnepassens pedagogiske innhold utarbeides i nær dialog med foresatte
Legge til rette for evaluering av barnepassen og sørge for at det gjennomføres kontinuerlig forbedringsarbeidet
Sørge for at personale fungerer som et team, målet bør være maksimal utnyttelse av personalets samlede ressurs
Sørge for godt psykososialt miljø i barnegruppa ved å lege vekt på gode relasjoner og sosial kompetanse
Gi pedagogisk veiledning til egne medarbeidere
Ansvarlig barnepasser skal organisere, fordele og delegere oppgaver ut fra de enkelte medarbeidernes faglige og personlige ressurs
Sørge for individuell oppfølging av sitt personale ved bruk av medarbeidersamtaler
Sørge for forsvarlig bemanning på barnepassen
Forebygge og håndtere konflikter

 

Kvalifikasjoner

Godkjent utdannelse som barnehagelærer eller førskolelærer
Du må være en aktiv voksen som ser hvert enkelt barn, som hører og bryr deg om hva barna ønsker å formidle
Flink til å lytte og gi tilbakemeldinger
En fordel om du er ICDP sertifisert, men ingen krav

 

Vi tilbyr

En spennende, utfordrende og meningsfull jobb
Et fleksibelt og engasjert personale med stor innsatsvilje
Et trivelig arbeidsmiljø med et mangfold av barn og voksne
Lønn og pensjonsordninger i henhold til KIAs regulativer

Og ikke minst: å virkelig kunne utgjøre en forskjell for innvandrerfamilier i din by!

 

Søknad

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Anne Gro Holte, Barnebasekoordinator
Tlf.: 40 40 61 44

eller

Merete Hallen, Leder KIA Velferd
Tlf.: 48 31 41 57

 

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes som e-post innen MANDAG 20. mai til personal@kianorge.no