Hvorfor jeg er frivillig på KIA

» Jeg velger å være frivillig ved KIA fordi det gir meg glede og mening å bli venn med innvandrere, og lære av dem.

Jeg ønsker å virkelig «se» dem og gi dem verdi og respekt, tulle med dem og gi dem et «hjem» i en fremmed kultur der det ellers er lett å bli isolert, ensom og venneløs.»
                                                                                     Rune Østerberg, Frivillig i flere år med Norskundervisning, norsktreningskafe
                                                                                                                    med mer ved KIA i Kristiansand og Stavanger

 

¨Etter at jeg begynte å komme til KIA som frivillig, har jeg fått et større bilde av utfordringene knyttet til å være innvandrer i Norge.

Jeg synes jeg utvikler meg som person, når jeg får lov til å hjelpe andre med å tilpasse seg i landt vårt. Og ikke minst når jeg ser hvor takknemlige de er for hjelpen de får.
Det oppleves som en berikelse og  spennende å bli kjent med så mange mennesker med så vidt forskjellig kulturbakgrunn.
På KIA føler jeg vi har en god og atmosfære som skapes av alle de hyggelige ”elevene” og ”lærerne” våre.¨
                                                                                                                                                                                                  Sier Kåre Reme