KIA ØST

Besøk vår hjemmeside for mer informasjon om våre aktiviteter

www.kianorge.no/ost

Rune Fiskerstrand

Regionleder KIA Øst
  • (+47) 48314152
  • rune@kianorge.no

Victor Calvert

ABC Norwegian
  • (+47) 48314154
  • victor@kianorge.no

Zvonimir Vojtulek

Fylkesleder  Buskerud/Vestfold og Østfold
  • (+47) 48314149
  • vojtulek@kianorge.no

Velkommen til KIA Øst

Ebbells gate 1,
0180 Oslo
Tlf. (+47) 48314152
e-post: ost@kianorge.no