KIA ROGALAND

Besøk vår hjemmeside for mer informasjon om våre aktiviteter

www.kianorge.no/rogaland

Velkommen til KIA Rogaland

Vaisenhusgate 5,
4012 Stavanger
Tlf. (+47) 48314145
e-post: rogaland@kianorge.no