KIA ROGALAND

Besøk vår hjemmeside for mer informasjon om våre aktiviteter

www.kianorge.no/rogaland

Kathrine Idsø

Regionleder KIA Rogaland
  • (+47) 48314145
  • rogaland@kianorge.no

Chiaki Kawasaki

Integrerings koordinator KIA Rogaland
  • (+47) 48314163
  • chiaki@kianorge.no

Velkommen til KIA Rogaland

Vaisenhusgate 5,
4012 Stavanger
Tlf. (+47) 48314145
e-post: rogaland@kianorge.no