KIA SØR

Besøk vår hjemmeside for mer informasjon om våre aktiviteter

www.kianorge.no/sor

Mei Lian Chou

Regionleder KIA Sør
  • (+47) 48314144
  • sor@kianorge.no

Natassja Holvik

Regionmedarbeider
  • (+47) 45870315
  • natassja.holvik@kianorge.no

Jose Eduardo Flores

Multikulturelle Gospelkor
  • (+47) 48314143
  • jose@kianorge.no

Torunn Haukvik Minnesjord

KIA Skien
  • (+47) 48314150
  • torunn@kianorge.no

Velkommen til KIA Sør

Tangen 11C,
4608 Kristiansand
Tlf. (+47) 48314144
e-post: sor@kianorge.no