Purity fra Kenya, fra internasjonalt studentarbeid til regionleder for KIA i Bjørgvin

Purity fra Kenya er ny regionleder i KIA iBjørgvin
Purity fra Kenya er ny regionleder i KIA iBjørgvin

Intervju med KIA nye regionleder i Bergen-området, Purity Mesh Mutunge

Jeg begynte å jobbe som regionleder i KIA Bjørgvin midt i februar 2016. Siden 2004 visste jeg at jeg ville jobbe innen tverr-kulturelt arbeid, men jeg visste ikke at det kom til å være gjennom en organisasjon som KIA. Jeg kom til Norge og tok ett årsstudium innen inter-kulturell kommunikasjon og internasjonalt arbeid ved Hald Internasjonale Senter (HIS). Året etter jobbet jeg med HIS og tok noen emner innen tverr-kulturell kommunikasjon ved Gimlekollen. Jeg fikk jobbet med studenter både norske og utenlandske gjennom LAGET/NKSS som studentarbeider. Her var hovedfokus lederskap i studentorganisasjonen BKS og kontakt arbeid for utenlandske studenter som var i praksis i Bergen.

 

Selv om jeg har stor interesse innen kultureltarbeid, har jeg utdanning innen data vitenskap med mastergrad innen informatics (Optimering). Jeg er også ferdig utdannet som regnskapfører i Kenya. I Norge har jeg jobbet med web utvikling som frivillig i fem år.

 

Lederskap fra min bakgrunn i Kenya er en viktig sak. Etter min bachelor utdanning i Kenya jobbet jeg som frivillig i ett år i FOCUS Kenya, en organisasjon som tilsvarer NKSS/LAGET, hvor hoved fokus er lederskap blant studenter. Jeg tok et kurs innen strategisk lederskap ettersom jeg oppdaget at godt lederskap er noe viktig å ta med.

 

Jeg har kjent KIA and arbeidet KIA driver med i mange år. Jeg har tidligere vært med på Adventsfestene og deltok som taler på en KIA Internasjonale samling på Askøy. Jeg har også kjent tidligere HIS studenter som var engasjerte med arbeidet på asylmottak i Arna. Jeg må også nevne at mannen min er svært engasjert i forskning som er knyttet til flytninger, og det har gjort at jeg har fått lært mye gjennom hans arbeid med denne sårbare gruppe.

 

Det var ikke før i fjor at jeg fikk visst at jeg kommer til å være i Norge i mange år. I fjor fikk jeg også forstod mye mer om Norge fra et annet perspektiv enn det jeg hadde før, da jeg var klar til å bruke mine ferdigheter i et annet land/ kultur. I fjor var det et år hvor jeg opplevd en periode i livet mitt hvor jeg ikke visst hva som kommer til å skje. Det er vanskelig å vente for noe du ikke har kontroll over, og det er situasjonen som mange flyktinger og asylsøkere opplever. For å fortelle litt om meg selv, så har jeg hatt en bakgrunn som har påvirket meg sterk. Faren min ble drept da jeg var 9 år, og mora mi døde året før jeg kom til Norge. Jeg måtte forme en positiv holdning i livet ettersom jeg forstod at livet kan være så kort. Jeg har lært å leve uten søsken i nærheten, og jeg måttet drive livet mitt. Jeg er veldig takknemlig for at det er så mange nordmenn som har åpnet sine hjemmer, tatt meg i mot og lært meg mye om Norge. Jeg er enda mer takknemlig for en familie i Karmøy som har vist meg vennskap i Norge.

 

Jeg ønsker at Bjørgvin blir varmere gjennom vårt arbeid. At vi fremmer arbeidet KIA driver med, og engasjere så mange som mulig ved bruk av ulike kanaler. Å vokse fra engasjement på asylmottak til integrering i lokalsamfunnet. Jeg jobber for gode samarbeid som fører til at innvandrere tilpasser seg norske verdier og bidra positivt til det norske samfunnet, som nå beskrives av mangfold.

 

KIA Bjørgvin har sin egen Facebook side: https://www.facebook.com/KIABjorgvin/?ref=aymt_homepage_panel og vi ønsker også å oppdatere nettsiden våres www.kianorge/bergen mer jevnlig. Vi er alltid på jakt etter engasjerte frivillige, og ville gjerne invitere flere til å ta kontakt: bjorgvin@kianorge.no, 483 14 146