Pusterom for kvinner

Av Ingunn Rui

Allsang
Allsang

– I dag var det så mange kvinner her at jeg måtte stå og strikke, ler Mary Sønsterød (78).

I 12 år har Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) i Porsgrunn ønsket innvandrerkvinner velkommen til torsdagstreff annenhver uke. Mellom 30 og 40 kvinner bruker å finne veien til kvinnegruppa, som samarbeider med Voksenopplæringssenteret i byen og låner lokaler samme sted.

Initiativtager og primus motor for kvinnegruppa er Einrun Vestmoen, diakoniarbeider i Eidanger menighet. Foruten kvinnegruppa innbyr KIA Porsgrunn til internasjonal middag hver måned, turgruppe og enkelte gudstjenester i halvåret.

Sosialt
– Kvinnegruppa er imidlertid ikke stedet for forkynnelse. Her er alle velkommen uansett kulturbakgrunn og religion, poengterer Einrun.
De første kvinnesamlingene var på det lokale mottaket. Da hadde KIA allerede drevet leksehjelp i Skien i fire år.
– Innholdet er det samme da som nå. Mat, kaffe eller te, norske sanger, hobbyvirksomhet og sosialt fellesskap.

Barnesanger
Sangheftene kommer fram.  Karin Apesland setter seg ved pianoet – som hun har gjort så mange ganger før.
Har noen bursdag i oktober? Tre kvinner mottar hyllest fra sine medsøstre på norsk. ”Hurra for deg” er fast innslag på alle samlinger.
”Fola, fola blakken” følger etterpå samt et knippe andre norske barnesanger.
– Vi konsentrerer oss om barnesanger fordi de er lette å lære og fordi vi håper mødrene vil synge sangene for og med barna sine, forklarer Karin.

Etter sangavdelingen er det tid for håndarbeid, spill eller kanskje litt leksehjelp. Behovene er ulike.
Åtte-ti norske medhjelpere er involvert i kvinnearbeidet. Et team på fem stiller opp hver gang.
– Vi skulle gjerne hatt flere frivilligarbeidere. Med flere kunne vi starte en mannsgruppe også, sier Einrun Vestmoen.
–  Slik situasjonen er nå, må vi konsentrere oss og har valgt kvinnene. De sitter mer hjemme, menn har det friere i de fleste kulturer.

Veteraner - f.v. Mary Sønsterud, Einrun Vestmoen og Karin Apesland
Veteraner – f.v. Mary Sønsterud, Einrun Vestmoen og Karin Apesland

Veteraner
I tolv år har Kristent Interkulturelt Arbeid i Porsgrunn drevet kvinnegruppe i samarbeid med Voksenopplæringssentret.  Primus motor har hele tiden vært Einrun Vestmoen (i midten) med veteranene Mary Sønsterød (t.v.) og Karin Apesland ved sin side.

About Author: Nina Østebø

nina@kianorge.no

Administrasjonssekretær på Landskontoret.