KIA Mestring

KIA Mestring tilbyr gratis aktiviteter og kurs for kvinner med innvandrerbakgrunn. Kvinnene får også tilbud om gratis…

Bli Frivillig!

For å bygge ut vårt kristne integreringsarbeid trenger vi medlemmer som støtter opp om vårt arbeid ved å…

Vi går for fellesskap

Multikulturell tur og aktivitetsdag for store og små. Opplev naturen, fellesskapet og mat fra hele verden!

Om Oss

KIA Rogaland er regionsiden for KIA’s (Kristent Interkulturelt Arbeids) aktivitet i Rogaland.Vi har avd. i Egersund, Hå/Nærbø, Sandnes og Stavanger m.m

Ønsker du å bli med oss?

Vil du være FRIVILLIG?

Få nye kunnskaper og ferdigheter som kan dokumenteres og brukes i arbeidslivet og i utdannelsen.  Gjøre en forskjell for de som trenger det.  Oppleve innsatsen og seg selv som betydningsfull.  Få venner fra hele verden og opplev tilhørighet og fellesskap.

Våre Nyheter