Global Café Nærbø starting again the 22 august 2014, fridays 18:00-20:00

Norsktreningskafe Nærbø 2014
Norsktreningskafe Nærbø 2014

Få deg venner fra hele verden, bli med på norsktreningskafé! Tilbudet er gratis. Practice your norwegian! Join the new Global Café in Nærbø. Free entrance.

Are you a newcommer in Hå or  Time community? Do you  want  to practice your norwegian together with Norwegians and people from all over the world? Each Friday from 6 to 8 p.m. you are invited to the Global Café in Nærbø. First time this fall will be friday the the 22nd. of August. Adress: Jadarvegen 5 (entrance from the back-side), close to Narvesen by the railway-station. Here you will meet people who have time for a tea  or coffie and a conversation in norwegian. Welcome! Er du ny i Hå eller Time kommune og ønsker å praktisere norsk sammen med nordmenn og mennesker fra ulike land? Hver fredag fra kl. 18 – 20 inviteres du til global kafé på Nærbø. Oppstart 22. august 2014 i lokalene til frivillighetssentralen like ved Nærbø stasjon.  Adresse: Jadarvegen 5, (inngang fra  nedsiden), like ved Narvesen. Her vil du treffe mennesker som har tid til en kopp kaffe eller te, og som gjerne vil snakke norsk. For de som er interessert er det mulig å benytte bøker i norskopplæring for utlendinger. Vi har behov for flere med norsk  bakgrunn som kan være med å gjøre Norge varmere! Velkommen!