Konferanse 23. januar 2015 Kvinner på flukt, asylpolitikk og menneskerettigheter

Kvinner på flukt konferansebilde

Kvinnesamtale

Fredag 23. januar

“Min skam er for stor til å settes ord på..”

Konferansen Kvinner på flukt, Asylpolitikk og Menneskerettigheter skal synliggjøre kvinnelige asylsøkeres erfaringer og spesielle utfordringer i asylprosessen.

Tid/Sted: 23.01.2015 kl. 08.30-15.00, Aud. 1, Kjell Arholms Hus, Universitetet i Stavanger. Gratis adgang

08.30              Registrering, servering av kaffe/te.

09.00              Dagens konferansier, Tom Hetland, ønsker velkommen.

09.05              «UKJENT»

Kunsterisk innslag ved Gunhild Brænne Bjørnstad, UiS og Msamiru Kaabuka, Onebeat. Regi ved Anna Karin Fotland, UiS og musikk av Johan Egdetveit.

09.20              Åpningsforedrag. Sven Mollekleiv, President i Norges Røde Kors

09.40              Asylprosessen og UNEs rolle som klageorgan, med fokus på kjønnsrelatert forfølgelse. Seniorrådgivere Jan Olav Barstad og Katrine Kleiven Mentzoni, Seksjon for generelle juridiske saker, UNE

10.00              Er menneskerettighetene ivaretatt i asylprosessen? Beate Ekeløve-Slydal, Politisk rådgiver i Amnesty Norge

10.20              Spørsmålsrunde, Mollekleiv, Barstad, Kleiven Mentzoni og Ekeløve-Slydal

10.45              Pause, kaffe/te.

11.00              Hvorfor ikke bare si det som det er – traumatiserte kvinners spesielle utfordringer. Jone Schanche Olsen, leder og overlege, og Aina Basilier Vaage, overlege, Ph.D, Transkulturelt senter, SUS

11.40              Spørsmålsrunde, Schanche Olsen og Vaage

11.50              Appell ved Rahel Tekle

12.00              Lunsj

12.40              “EN ASYLSAK”

Utdrag fra en reell asylsak, av dramastudenter fra UiS.

13.00              Advokatens møte med innvandringsregulerende hensyn. Anette Tendenes, advokat ved Familiens Advokater

13.20              Kjønnsrelatert forfølgelse – resultater fra en NOAS-undersøkelse. Rådgiver Jon Ole Martinsen, NOAS

13.40              Spørsmålsrunde, Tendenes og Martinsen

14.00              “Hvordan sikrer vi bedre rettssikkerhet for kvinner i asylprosessen?”

Avsluttende paneldebatt under ledelse av Elisabeth Dyvik.

15.00              Slutt.

Konferansen er gratis og åpen for alle! Informasjon gis på telefon 48314145/ 450 14 929. Påmelding: s-naa@frisurf.no

Arrangør: KIA Kristent Interkulturelt Arbeid, RIA (Rettferdighet i asylpolitikken) og Amnesty International