“Vi går for fellesskap!” med over 300 deltakere!

Lunsjområdet 1Det var en god blanding av asylsøkere, innvandrere og etnisk norske, som deltok på inkluderingsdagen «Vi går for fellesskap» søndag 20. september. KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid, sto som arrangør for 6. år på rad. I år gikk turen til Brekko i Gjesdal. Målet er at etnisk norske og nye landsmenn skal gå tur sammen og få sjansen til å bli kjent med hverandre. Etter turen blir det dekket et felles langbord med grillmat og mye annet godt fra flere ulike land. Kulturinnslag og leker som sekkeløp og tautrekking, satte fart i små og store! Vi erfarte at vi har mye felles.

 

Se https://www.facebook.com/KiaRogaland