Innvandrerprisen 2017

Innvandrerprisen 2017, ble i år tildelt tre representanter blant de mange frivillige norsklærerne i Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA.

Mardon Tjomsland, Åse Ingebretsen og Lilly Skarpeid hadde gjort en fantastisk innsats som frivillige i mange år, Mardon i 18 år og de to damene i mer enn 20 år. Hver uke i uansett vær har de syklet, gått eller reist kollektivt for å undervise barn av innvandrere, asylsøkere og voksne med behov for å lære norsk. De har funnet noe langt mer, de har funnet lærere med mye menneskelig varme og interesse for sine elevers ve og vel.  “Det gir meg så mye!” er svaret på hvorfor de har holdt på så trofast med dette. Diplom og blomster ble delt ut av leder av innvandrerrådet Ryszard Kalinowski og varaordfører Bjørg Tysdal Moe. KIA på landsplan, vil også gjerne få takke for deres mangeårige innsats!