Gospelkor

KIA’s Multikulturelle Gospelkor

Vår 2013

Øvelser ONSDAGENE i oddetallsuker, kl. 1900-2100 i det nye KIA lokale, Vaisenhusgt 5, 3. etg., Stavanger

Øvelser:KIA Multicultural Gospel Choir / KIA Multikulturelt Gospelkor

Spring 2013

KIA – Vaisenhusgt 5, 3rd Floor, Stavanger

Practices on odd-numbered week / Øvelser på oddetalluker

Time: 19:00 – 21:00

 

Date Dato
Wednesday, 16th January Onsdag 16 januar
Wednesday, 30th January Onsdag 30. januar
Wednesday, 13th February Onsdag 13. februar
Wednesday, 27th February Onsdag 27. februar
Wednesday, 13th March Onsdag 13. mars
Wednesday, 27th March Onsdag 27. mars
Wednesday, 10th April Onsdag 10. april
Wednesday, 24th April Onsdag 24. april
Wednesday, 8th May Onsdag 8. mai
Wednesday, 22nd May Onsdag 22. mai
Scheduled Performances Oppdrag
Kampen Church Sun. 3rd March 11:00 Kampen kirke synge kl. 11:00
Saturday, 1. of June. KIA Rogaland 25 years!Gand church 11:00 – 15:00

If train, go to Ganddal station. More info later

Lørdag 1. juni: KIA Rogaland fyller 25 år!Gand kirke kl 11:00 – 15:00.

Mer informasjon senere.

 Hvis du vil vite mer, ta gjerne kontakt med

Diane Østvold, 95974453, diane.ostvold@gmail.com,

Elin U. Kanu, 90945278, elinkanu@ymail.com

Turid Ekeland, 48314145, rogaland@kianorge.no