KIA Rogaland

Vaisenhusgata 5
4012 Stavanger
Tel. 48 31 41 45
e-post: rogaland@kianorge.no