Samarbeidsavtale mellom KIA Sør og NAV Skien

Vi gratulerer KIA Sør avd. Skien med spennende samarbeidsavtale

Flyktninger i arbeid

NAV Skien og KIA (Kristent interkulturelt arbeid) har inngått samarbeidsavtale om arbeidstiltak for flyktninger i Introduksjonsprogrammet. Tiltaket gjennomføres som et pilotprosjekt for fem deltakere over en periode på seks måneder i første omgang.

Tiltaket skal bidra til at flyktninger får styrket sin livssituasjon og selvfølelse, slik at de i større grad kan nyttiggjøre seg deltakelse i Introduksjonsprogrammet og dermed øke sine muligheter for arbeid og selvhjulpenhet.

Aktuelle kandidater vil være flyktninger som har behov for tilrettelegging av sitt introduksjonsprogram og som ikke kan nyttiggjøre seg fullt ut av ordinært program.

Det vil være personer med eksempelvis større traumer/helseproblemer, utfordringer knyttet til deltakelse i store grupper og/eller som vil ha større læringsutbytte på en praktisk arena fremfor en skole/klasseromssituasjon.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med KIA Hovekontor.

KIA og NAV Skien signerer samarbeidsavtale. Fra venstre: Torunn Minnesjord (mentor i KIA Skien), Mariann Eriksen (Ass. NAV leder Skien), Mei Lian Chou (Regionleder KIA Sør), Lise Aks (tiltaksansvarlig NAV Skien), Janne B. Nilsen (Avd.leder Flyktningteam NAV Skien)
KIA og NAV Skien signerer samarbeidsavtale.
Fra venstre: Torunn Minnesjord (mentor i KIA Skien), Mariann Eriksen (Ass. NAV leder Skien), Mei Lian Chou (Regionleder KIA Sør), Lise Aks (tiltaksansvarlig NAV Skien), Janne B. Nilsen (Avd.leder Flyktning team NAV Skien)