Ideen med KIA`s multikulturelle gospelkor er at asylsøkere, flyktninger, innvandrere, au-pairer og majoritets-nordmenn skal møtes som søsken i et livlig kor, og synge Guds pris sammen. Vi håper ideen om multikulturelle gospelkor sprer seg enda mer og er med å fylle det stadig mer multikulturelle Norge med lovsang.