Sivil ulydighet for flyktninger?

Er det på tide med sivil ulydighet? Dette spørsmålet stilles på hjemmesiden til Støttenettverk for papirløse flyktninger i Rogaland. Regjeringen lytter ikke og vil ikke gjøre noe med de stadig påviste bruddene på internasjonal lov. De vet om tortur av tvangsutsendte konvertitter til Iran, men fortsetter. De vet de flere ganger bryter barnekonvensjonen ved å prioritere innvandringsregulerende hensyn fremfor barns beste. De vet at asylsystemet vårt er sårbart fra den asylintervjuet hvor asylant møter alene og rettsikkerheten alt for ofte får en alvorlig knekk.

Regjeringen varsler utredninger, men øker nå tempo for å få så mange som mulig ut av landet. 40 nye politiaspiranter er nå kalt inn for å lykkes i å nå målet på over 7000 tvangsutsendelser i 2014. Flere av disse bryter vi både int. Lov og humane hensyn ved å sende ut. Er utredninger bare et skalkeskjul? Vil det være flere konvertitter igjen hvis utredningen er ferdig til nyttår? Vil barn som kommer inn under ny forordning allerede ha blitt sendt ut av landet før den landsomfattende dugnaden har kunne hjelpe dem til å søke?

Syriske flyktninger -fn-bildeI noen tilfeller bør lokalsamfunn vurdere sivil ulydighet og gjemme asylsøkere frem til man får søkt for barna, tatt konvertittsaken til retten o.s.v. Inntil utredningene og forordningene faktisk foreligger. Altså inntil saken har blitt belyst. Ikke permanent, men noen måneder fremover. Situasjonen er så tilspisset at det flere steder bør vurderes sivil ulydighet.
Det gjelder slett ikke alle, men der hvor kyndige personer ser at Norge trolig vil bryte internasjonal lov ved å i sin iver sende vedkommende ut, bør folket midlertidig møte denne iver med sivil ulydighet og gjemme asylsøkeren.

Artikkelen er tatt opp og godkjent av styret i RIA

KONTAKTPERSON: Terje Høyland 47279194, styreleder i Rettferdighet i Asylpolitikken
Her er link til saken