Få skattefradrag for dine gaver

Du kan spare inntil 3360 kroner i skatt dette året!

Følgende regler gjelder for skattefradrag:

• Du må ha gitt minimum 500 kroner samlet til KIA i løpet av inntektsåret

• Skattefradraget er på 28 %, dvs at dersom du årlig gir 500 kroner, får du 140 kroner igjen på skatten

• Du får maksimalt fradrag på gaver på til sammen 12000 kroner – da sparer du inntil 3360 kroner i skatt!

For å få skattefradrag for dine gaver til KIA, må du oppgi ditt personnummer til oss (11 siffer). Dette vil registreres i vår giverdatabase og vil selvsagt ikke benyttes i andre sammenhenger eller gis ut til andre. KIA innberetter oppgave over innbetalt årsbeløp til skattemyndighetene i januar. Fradraget kommer da som en egen post i selvangivelsen. I tillegg vil du motta en årsoppgave fra oss.
Du trenger altså ikke gjøre noe annet enn dette for at du skal få skattefradraget.

Har du spørsmål om skattefradrag, kan du sende en e-post til post@kianorge.no  eller ringe tlf. 48314100