Skjerpa krav til norsk kunnskap

Hele russetoget i Molde i 2016 var preg av plakater for et flerkulturelt samfunn og med flyktninger invitert med i toget. Nå møter flyktningene skjerpa krav til kunnskaper i norsk og samfunnsfag.

Mange lurer på hvordan lovverk og forskrifter ville bli på ordningen med skjerpa krav til norsk kunnskap og samfunnskunnskap for flyktninger.

Fra 1. januar 2017 er det nye vilkår for permanent oppholdstillatelse. Søkere må dokumentere ferdigheter på minimum A1 i norsk muntlig, bestått prøve i samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, og ha gjennomført norsk og samfunnskunnskapsopplæring. Kravene gjelder for alle søkere mellom 16 og 67 år.

Det blir spennende å se hvordan unntaksordningene vil bli praktisert, sier Reidar Andestad i KIA.  Alle vil vi at flest mulig flyktninger skal lære godt norsk og ha god samfunnskunnskap, men en må ta høyde for at ikke alle vil ha forutsetninger for å mestre dette.  Det blir nå også en stor pedagogisk oppgave å gi god nok språkopplæring rundt i landet, min erfaring har vært at denne har vært mangelfull en del steder, legger han til.  Det er grunn til å spørre om en en nå raskt være i stand til å gi bedre undervisning i både norsk og samfunnsfag?

Endringer i loven

Endringene i utlendingsloven trådte i kraft 1. januar 2017, med virkning fra 17. desember 2016.

Kravet om nivå A1 i norsk muntlig

For søkere mellom 16 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha oppnådd minimum nivå A1 på Avsluttende prøve i norsk for voksne innvandrere

Her kan du lese mer om ordningen

Her finner du forskriften hos Lovdata

Lagre