Snart er det KIA-lag i Kristiansund

Disse planlegger oppstart av KIA-lag i Kristiansund og med base i menightene til den norske kirke i byen
Disse ressurspersonene planlegger oppstart av KIA-lag i Kristiansund og med base i menighetene til den norske kirke i byen

Denne hyggelige gjengen i Kristiansund planlegger vi å starte opp et KIA-lag i byen i september. Internasjonal Kafé for asylsøkere har vært i gang en stund i Kirkelandet kirke og nå planlegges det oppstart av et multikulturelt KIA-kor til høsten. De forteller at det har kommet ca 170 asylsøkere og flyktninger til Kristiansund siste året.  Mottaket drives av Hero og det er etablet samarbeid med de. På bildet ser en fra venstre Hans Laustad og Anne Lise Lauvstad, de to har tidligere ledet KIAs arbeid i Førde og har nå flyttet til Kristiansund. Så er det diakon Åse Kvalsvik og sokneprest Tormod Sikkeland.

-Vi gleder oss over at vi får et KIA-arbeid i Kristiansund og skal bistå det vi kan i oppstarten, sier Reidar Andestad, avdelingslede ri KIA Møre.  Han var med på planleggingsmøtet 21.juli i Kirkelandet kirke.

Si fra til meg om du bor i Kristiansund-området og vil bidra i innvander og flyktningarbeidet til KIA og menighetene her – Reidar Andestad tlf 483 14 147 e-post: more@kianorge.no

Her er Kirklandet kirke som er hovedkirken i Kristiansund og som er svært synlig ved innkjøring til byen og hvor det nå har vært internasjonal kafé flere ganger med 40-100 deltakere.

Kirklandet kirke i Kristiansund
Kirklandet kirke i Kristiansund