Solidaritetsgudstjeneste på Ål

F.v. sokneprest Vigdis Moen Storhaug, KIAs Zvonimir Vojtulek og diakon og leder i KIA Ål, Bente Sletten.
F.v. sokneprest Vigdis Moen Storhaug, KIAs Zvonimir Vojtulek og diakon og leder i KIA Ål, Bente Sletten.

Søndag 06.12.15 var det solidaritetsgudstjeneste på Ål.

Her medvirket sokneprest Vigdis Moen Storhaug og diakon Bente Sletten.
Bente Sletten er forøvrig leder for KIA Ål.
Fylkesleder Zvonimir Vojtulek preket fra  Jesaja 2.1-5. tekst « Folk skal ikke mer løfte sverd mot folk; og ikke  lenger lære å føre krig».
Dette er et budskap som er mer aktuelt i dag enn noen gang før. Etter gudstjenesten ble det servert kirkekaffe.
Flere av våre venner med minoritetsbakgrunn var med på gudstjeneste. Menighet, sokneprest og diakon støtter KIAs arbeid aktivt i forbindelse med det store integrerings,- og inkluderingsarbeidet som gjøres på Ål.

Previous Post

About Author: Nina Østebø

nina@kianorge.no

Administrasjonssekretær på Landskontoret.