Er du vår neste generalsekretær?

Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, er en frivillig og ideell organisasjon og en av Norges første og største landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet. KIA ble etablert i 1974 av ulike kirker og misjonsorganisasjoner som så behovet for en organisasjon som kunne ivareta det kristne ansvaret i forhold til økt innvandring, og er en økumenisk og diakonal organisasjon.  Vår visjon er et flerkulturelt fellesskap, i kirke og samfunn. Vi gjør Norge varmere!

Generalsekretær

KIA Norge søker generalsekretær/daglig leder i 100% fast stilling.

Arbeidsoppgaver
Lede organisasjonen for å:

 • Realisere KIA’s formål som en kristen organisasjon på innvandringsfeltet
 • Profilere KIA innad og utad
 • Videreutvikle KIA som organisasjon

Kvalifikasjoner
Vi søker en person som har:

 • Høyere utdannelse med god kompetanse innen flerkulturelt arbeid
 • Erfaring fra administrasjon, personalledelse, økonomi og prosjektstyring

Egenskaper
Vi søker en person som:

 • Identifiserer seg med organisasjonens kristne forankring og formål
 • Har evne til god personalledelse og teamutvikling
 • Kan bygge gode relasjoner til samarbeidspartnere i menigheter og i samfunnet
 • Har gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Er kreativ og visjonær
 • Har stor arbeidskapasitet

Stillingen medfører noe reising.

Vi tilbyr

Lønn etter avtale. Ordnede pensjons- og forsikringsforhold. Arbeidssted Oslo. Administrativ ledelse er lokalisert til Stavanger og Oslo

Søknad
Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Daglig leder Rune Fiskerstrand (mob 48314152) eller til styreleder Erik Lunde (mob 97127730)

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes som e-post innen 15. august 2018 til post@kianorge.no

Last ned annonsen som PDF