Internasjonal Sommerleir i KIA Sør

KIA Internasjonal sommerleir på Evjetun i Aust-Agder ble arrangert rett etter skoleslutt i juni. Hele tre dager med gode sommeropplevelser sammen med spennende mennesker fra hele verden.

Svømmeturer og fotballkamper, fjelltur og kanopadling, nye venner og fellesskap rundt bordet og grillen. Dette er noe av det vi fikk oppleve på internasjonal sommerleir, sammen med ca 100 deltakere fra store deler av verden! Leiren samlet både små og store, familier og enkeltpersoner.

Et av høydepunktene var et eget seminar om kulturforskjeller, der regionleder Mei Lian Chou og internasjonal prest Odd Bjarne Ellefsen, ledet forsamlingen i en munter og engasjerende samtale. Mange fikk seg en a ha opplevelse i hvordan forstå norsk kultur i forhold til egen kultur!

Det er alltid spennende på leir, og for noen ble det nok litt vel spennende da flere kanoer veltet i Otra elva. Heldigvis hadde alle forskriftsmessig svømmevest på så seg så alt gikk bra!