Undervisning i flere grupper etter nivå. Alle er hjertelig velkommen det eneste forutsetning er at dere forplikter dere til å ta undervisning på alvor.

Ved en gyldig grunn, må fraværet melder til læreren. Det er også veldig viktig at mann er presis. Man mister interesse, om man stadig kommer for seint.

Skole avgift er for semester for:

  • Har du jobb eller NAV eller annen instans betaler for kurset/familie gjennforening med godt etablert ektefelle/Aupair: 1000,- kr
  • Arbeidssøker/studenter: 500,- kr
  • Asylsøker i vanlig mottak: 100,- kr
  • Asylsøker i midlertidig mottak: 0.- kr

Du kan betale skole avgift på konto: 3000.17.16111, KIA, merk med “prosjekt nr. 1215 og ditt navn”.

You can pay the school fee by transferring money to the account nr: 3000.17.16111, KIA, write “project nr. 1215 and your name”.

Det er også mulig til å gi et frivillige bidrag til KIA på samme kontoen, merk med Gave til KIA Sør. Tusen takk!

Meld deg gjerne inn her / Register here

Vi tar inn nye elever i begynnelsen av semmester, registrer deg på nettsiden.

Hvis du har noe du lurer på. Kontakt regionleder på mob. 48314144 eller på email: sor@kianorge.no

Ønsker du å bidra som frivillig lærer eller assistent, ta gjerne kontakt!

Meld deg gjerne inn her / Register here