KIA Kristiansand

Kontaktperson: Chou Mei Lian 48314144,  email: sor@kianorge.no

KIA Lyngdal

Bedehuset Lyngdal Spillkvelder, temakvelder, internasjonale fester, idrettsgruppe middager mm.

Kontaktperson: Audhild Sandnes 47 86 11 08 audhildsandnes@gmail.com

KIA Mandal

Kontaktperson: Bernt Ove Bjørgsvik 95 02 02 82, bjorgsvik@hotmail.com

KIA Porsgrunn

Kontaktperson: Einrun Vestmoen mob: 98001234, einrun@hotmail.com

KIA Grimstad

KIA-KOR kl 19.30 – 21.00 annenhver mandag (oddetallsuker) sammen med KIA Koret i Arendal ned i  kjelleren i Trefoldighetskirke.

Hvis du er interessert, kontakt: Helga T. Raknes mob. 95165826/ email: helga.traknes@getmail.no

eller:       Mei Lian Andersen mob. 48314144 / email: sor@kianorge.no

NORSK LEKSEHJELP ( ikke aktive) hver torsdag kl.1600-1800 i Grimstad Frikirke

Ønsker du å bli frivillig, ta gjerne kontakt med regionleder: Chou Mei Lian

mob: 48314144

KIA Arendal

Kontaktperson: Arnhild Reinum 90 52 83 40, arnhild.reinum@agderkirken.no

KIA Vennesla

Norskundervisning på Hunfoss skole fra kl. 16 til 18.

Kontaktperson: Liv-Bjørg Haugland, mob. 48138876 / Jorunn Sagen, mob. 90220440 jorunn.sagen.olsen@vennesla.kommune.no

Eller regionleder Mei Lian Andersen, mob: 48314144/email: sor@kianorge.no