Regionleder i KIA Bjørgvin

Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, er en frivillig og ideell organisasjon og en av Norges første og største landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet. KIA ble etablert i 1974 av ulike kirker og misjonsorganisasjoner som så behovet for en organisasjon som kunne ivareta det kristne ansvaret i forhold til økt innvandring, og er en økumenisk og diakonal organisasjon.  Vår visjon er et flerkulturelt fellesskap, i kirke og samfunn. Vi gjør Norge varmere!

KIA Bjørgvin feirer 40 år høsten 2018. Regionen har et omfattende arbeid i Bergen og omegn, men opererer også utover i fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane.

Regionleder i KIA Bjørgvin

KIA Bjørgvin (Hordaland og Sogn og Fjordane) søker ny leder i 50 % fast stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere arbeidet innenfor regionen
 • Utvikle eksisterende og nye tiltak innen integreringsfeltet i KIA Bjørgvin
 • Planlegge og gjennomføre prosjekter som skaper gode møteplasser
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige i Regionen
 • Ivareta arbeidsgiveransvaret og personaloppfølging for ansatte i regionen        
 • Samarbeide med landskontoret og regionråd ut fra vedtatte handlingsplaner fra landsmøtet og landsstyret   
 • Ansvar for budsjett- og regnskapsarbeid og for den daglige økonomioppfølging, i tett samarbeid med landskontor og det lokale regionråd
 • Delta aktivt i det utadrettede arbeidet i regionen

Kvalifikasjoner
Vi søker en person som har:

 • Høyere utdannelse med god kompetanse innen flerkulturelt arbeid
 • God kjennskap til og forståelse for menighets- og organisasjonsliv
 • God evne til å kommunisere og bygge relasjoner med de ansatte, frivillige og deltakere
 • God forståelse for økonomi                                        

Egenskaper
Vi søker en person som:

 • Identifiserer seg med organisasjonens kristne forankring og formål
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, også på tvers av kultur, religion og språk
 • Flink til å lytte og gi tilbakemeldinger
 • Empatisk
 • God til å se muligheter og tar initiativ
 • Liker å samarbeide med andre, men kan også jobbe godt selvstendig

Stillingen medfører noe reising.

Vi tilbyr
Lønn etter avtale. Ordnede pensjons- og forsikringsforhold. Arbeidssted Bergen.

Søknad
Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Regionleder Purity Mutunge (mob 483 14 164) eller HR Leder Ann Helen Nilsen Malde (mob 483 14 166).

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes som e-post innen 1. august 2018 til post@kianorge.no