Vikariat som regionleder i KIA Sør og prosjektleder

Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, er en frivillig og ideell organisasjon og en av Norges første og største landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet. KIA ble etablert i 1974 av ulike kirker og misjonsorganisasjoner som så behovet for en organisasjon som kunne ivareta det kristne ansvaret i forhold til økt innvandring, og er en økumenisk og diakonal organisasjon.  Vår visjon er et flerkulturelt fellesskap, i kirke og samfunn. Vi gjør Norge varmere!

Regionmedarbeider i KIA Sør

KIA Sør søker etter regionmedarbeider i 40% prosjektstilling og 20% vikariat som assisterende regionleder til våre aktiviteter og prosjekter i Kristiansand og omegn, til sammen en 60% stilling med mulighet for utvidelse.

Arbeidsoppgaver
• Planlegge og gjennomføre prosjekter som skaper gode møteplasser.
• Rekruttering og oppfølging av frivillige
• Individuell veiledning og oppfølging av deltagerne i de ulike aktiviteter
• Utvikle eksisterende og nye tiltak innen integreringsfeltet i KIA Sør

Kvalifikasjoner
Vi søker en person som har:

  • Høyere utdannelse med god kompetanse innen flerkulturelt arbeid
  • God evne til å kommunisere og bygge relasjoner med de ansatte, frivillige og deltakere
  • God kjennskap til og forståelse for menighets- og organisasjonsliv
  • Forståelse for økonomi

Egenskaper

Vi søker en person som:

  • Identifiserer seg med organisasjonens kristne forankring og formål
  • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, også på tvers av kultur, religion og språk.
  • Flink til å lytte og gi tilbakemeldinger
  • Empatisk
  • God til å se muligheter og tar initiativ
  • Liker å samarbeide med andre, men kan også jobbe godt selvstendig

Stillingen medfører noe reising.

Vi tilbyr
Lønn etter avtale. Ordnede pensjons- og forsikringsforhold. Arbeidssted Kristiansand.

Søknad

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til regionleder Mei Lian Chou (mob. 48314144) eller HR Leder Ann Helen Nilsen Malde (mob. 48314166).
Skriftlig søknad med CV og referanser sendes som e-post innen 01. juli 2018 til post@kianorge.no

Lastned annonsen som PDF