KIA Kompetanse Kristiansand

Det er nå bestemt at alle skoler og barnehager i hele landet skal stenges. Det betyr at KIA har stengt inntil videre, fra og med 13.03.20.
Dette gjelder både barnepass, norskkurs og aktiviteter.

Følg med på myndighetenes råd fremover:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Har du spørsmål, kan du kontakte oss som vanlig per telefon og e-post.

…………………………………………

Vi kan tilby kurs på A1, A2 og B1 nivå.

Det tilbys gratis barnepass mens mor er på skolen.

Dersom du ønsker å registrere deg for kurs høsten 2019 kan du gjøre det her. 

 

 

Kontakt:

Karina V. Andreassen, Kompetansekoordinator
Tlf: 458 70 310
E-post: karina.vennerod@kianorge.no


KIA Kompetanse

KIA Kompetanse er KIA’s språkopplæringsprogram for minoritetskvinner i Oslo, Kristiansand og Stavanger og er organisert under KIA Velferd.


Målsetting

Hovedmålsetting er generell kompetanseheving for innvandrerkvinner med mål om sysselsetting på sikt. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltagerne norskundervisning og opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltagelse i norsk arbeidsliv og kravet om sysselsetting. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

 

Målgruppen

Målgruppen er kvinner med minoritetsbakgrunn som befinner seg i en vanskelig livssituasjon med behov for å lære seg norsk og som ikke har rett til, eller har brukt opp sin rett til gratis norsk opplæring. Språkopplæringen kan gi tilbud til kvinner fra EU/EØS-land, dersom det er ledig kapasitet. 


Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:

  1. Kvinner på krisetiltak som omfattes av krisesenterloven 
  2. Tidligere deltakere ved KIA, og av disse primært deltakere siste semester
  3. Kvinner med utgått 3-årsfrist uten å ha deltatt i 550 timer norskundervisning
  4. Kvinner med utgått 5-årsfrist
  5. Arbeidsinnvandrere og tilbakevendte norske statsborgere med behov for barnehageplass


Enslige mødre med behov for barnehage/barnepass vil ha førsteprioritet innenfor alle ovenfor nevnte kategorier.