KIA Kompetanse Oslo – Norsk språkopplæring

Myndighetene har bestemt at barnehager og de minste trinnene på skolen, kan åpne igjen. Norskundervisningen i KIA går inntil videre som fjernundervisning både i Oslo, Stavanger og Kristiansand.

Følg med på myndighetenes råd fremover:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Har du spørsmål, kan du kontakte oss som vanlig per telefon og e-post.

………………………………………………….

KIA Kompetanse sitt språkopplæringsprogram er et tilbud til innvandrerkvinner i Oslo. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltakerne undervisning i norsk samt opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltakelse i norsk arbeidsliv og kravet om sysselsetting. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

Krav til deg som søker er at du er kvinne med innvandrerbakgrunn, og at du ikke lenger har rett på gratis kommunal opplæring eller har brukt opp rettighetene dine når det gjelder dette. Vi kan gi tilbud til kvinner fra EU/EØS-land, dersom det er ledig kapasitet.

Kvinner med behov for barnehageplass og kvinner som ellers befinner seg i en vanskelig livssituasjon vil bli prioritert.

KIA kompetanse følger skoleruta til Oslo kommune. Dette er fordi våre deltakere med barn i skolepliktig alder skal ha fri samtidig med barna sine. I tillegg har vi to planleggingsdager for lærerne i april. Vi ber om at ferier og reiser legges til disse fridagene.

 

KIA Kompetanse Oslo er stengt for sommeren.

Kursstart for høsten 2019 vil være tirsdag 20. august.

Dersom du ønsker å registrere deg for norskkurs høsten 2019 kan du gjøre det her. 


Kontakt oss på telefon eller send gjerne en SMS så tar vi kontakt:
Fagansvarlig Norskkurs
Tlf: 483 14 153

Lærertelefon Øst
Tlf: 483 141 55

Leder Velferd
Tlf: 483 14 157

 

KIA Kompetanse

KIA Kompetanse er KIA’s språkopplæringsprogram for minoritetskvinner i Oslo, Kristiansand og Stavanger og er organisert under KIA Velferd.
Målsetting

Hovedmålsetting er generell kompetanseheving for innvandrerkvinner med mål om sysselsetting på sikt. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltagerne norskundervisning og opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltagelse i norsk arbeidsliv og kravet om sysselsetting. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

 

Målgruppen

Målgruppen er kvinner med minoritetsbakgrunn som befinner seg i en vanskelig livssituasjon med behov for å lære seg norsk og som ikke har rett til, eller har brukt opp sin rett til gratis norsk opplæring. Språkopplæringen kan gi tilbud til kvinner fra EU/EØS-land, dersom det er ledig kapasitet. 


Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:

  1. Kvinner på krisetiltak som omfattes av krisesenterloven 
  2. Tidligere deltakere ved KIA, og av disse primært deltakere siste semester
  3. Kvinner med utgått 3-årsfrist uten å ha deltatt i 550 timer norskundervisning
  4. Kvinner med utgått 5-årsfrist
  5. Arbeidsinnvandrere og tilbakevendte norske statsborgere med behov for barnehageplass


Enslige mødre med behov for barnehage/barnepass vil ha førsteprioritet innenfor alle ovenfor nevnte kategorier.