KIA Kompetanse Stavanger

Vi har et redusert skoletilbud denne høsten.

Vi kan tilby kurs 2 dager i uka, 10 timer per uke.

Nivå A1: tirsdager og fredager kl. 09:30 – 14:00
Nivå B1: mandager og torsdager kl. 09:30 – 14:00
 

Vi kan dessverre ikke tilby leksehjelp etter skoletid denne høsten.

Undervisningen er gratis og følger skoleruten til Stavanger kommune.

Tilbud om pass av barn som ikke har barnehageplass.

Du kan komme og søke plass hos oss på onsdager mellom kl. 9 og 15.

 

Dersom du ønsker å registrere deg for norskkurs høsten 2019 kan du gjøre det her. 

 

Kontaktperson:

Amanda Sian Tremlett, Kursholder
Tel: 45 87 03 20 eller 45 87 03 21
E-post: amanda@kianorge.no

 

KIA Kompetanse

KIA Kompetanse er KIA’s språkopplæringsprogram for minoritetskvinner i Oslo, Kristiansand og Stavanger og er organisert under KIA Velferd.


Målsetting

Hovedmålsetting er generell kompetanseheving for innvandrerkvinner med mål om sysselsetting på sikt. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltagerne norskundervisning og opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltagelse i norsk arbeidsliv og kravet om sysselsetting. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.


Målgruppen

Målgruppen er kvinner med minoritetsbakgrunn som befinner seg i en vanskelig livssituasjon med behov for å lære seg norsk og som ikke har rett til, eller har brukt opp sin rett til gratis norsk opplæring. Språkopplæringen kan gi tilbud til kvinner fra EU/EØS-land, dersom det er ledig kapasitet. 

Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:

  1. Kvinner på krisetiltak som omfattes av krisesenterloven 
  2. Tidligere deltakere ved KIA, og av disse primært deltakere siste semester
  3. Kvinner med utgått 3-årsfrist uten å ha deltatt i 550 timer norskundervisning
  4. Kvinner med utgått 5-årsfrist
  5. Arbeidsinnvandrere og tilbakevendte norske statsborgere med behov for barnehageplass


Enslige mødre med behov for barnehage/barnepass vil ha førsteprioritet innenfor alle ovenfor nevnte kategorier.