KIA Kompetanse Stavanger

Det er nå bestemt at alle skoler og barnehager i hele landet skal stenges. Det betyr at KIA har stengt inntil videre, fra og med 13.03.20. Dette gjelder både norskkurs og aktiviteter. Følg med på myndighetenes råd fremover:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Har du spørsmål, kan du kontakte oss som vanlig per telefon og e-post.
……………………………………………………………………………………………….

Våren 2020 tilbyr vi undervisning på B1-nivå. Det er undervisning 5 dager per uke, fra 09.30-14.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdager har vi informasjons- og veiledningskurs igjennom KIA Rogaland, fra 09.30-11.30. Da har vi gjester som kommer inn og holder foredrag.

Dette utgjør i alt 22 undervisningstimer per uke. I tillegg tilbyr vi mestringsaktiviteter som håndarbeidskafé og svømmeopplæring. KIA Kompetanse følger skoleruta til Stavanger kommune.

Du kan også komme innom oss på onsdager fra 11.30-13.30. Da kan vi hjelpe deg med å søke plass.

Vi kan dessverre ikke tilby barnepass våren 2020.

KIA Kompetanse sitt språkopplæringsprogram er et tilbud til kvinner med minoritetsbakgrunn. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltakerne undervisning i norsk, samfunnskunnskap og digital kompetanse. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

Språkopplæringsprogrammet er et tilbud for kvinner som ikke lenger har rett på gratis kommunal opplæring, eller som har brukt opp rettighetene dine når det gjelder dette. Vi kan gi tilbud til kvinner fra EU/EØS-land, dersom det er ledig kapasitet. Kvinner som befinner seg i en vanskelig livssituasjon vil bli prioritert.


Kontaktperson i KIA Kompetanse Stavanger: 
Sandra A. Flatøe
Tlf: 45 87 03 20
E-post: sandra@kianorge.no

______________________________________________________
KIA Kompetanse

KIA Kompetanse er KIA’s språkopplæringsprogram for minoritetskvinner i Oslo, Kristiansand og Stavanger og er organisert under KIA Velferd.

Målsetting
Hovedmålsetting er generell kompetanseheving for innvandrerkvinner med mål om sysselsetting på sikt. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltagerne norskundervisning og opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltagelse i norsk arbeidsliv og kravet om sysselsetting. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

Målgruppen
Målgruppen er kvinner med minoritetsbakgrunn som befinner seg i en vanskelig livssituasjon med behov for å lære seg norsk og som ikke har rett til, eller har brukt opp sin rett til gratis norsk opplæring. Språkopplæringen kan gi tilbud til kvinner fra EU/EØS-land, dersom det er ledig kapasitet. 

Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:

  1. Kvinner på krisetiltak som omfattes av krisesenterloven 
  2. Tidligere deltakere ved KIA, og av disse primært deltakere siste semester
  3. Kvinner med utgått 3-årsfrist uten å ha deltatt i 550 timer norskundervisning
  4. Kvinner med utgått 5-årsfrist
  5. Arbeidsinnvandrere og tilbakevendte norske statsborgere med behov for barnehageplass

Enslige mødre med behov for barnehage/barnepass vil ha førsteprioritet innenfor alle ovenfor nevnte kategorier.