KIA Rogaland, avdeling Stavanger 

KIA Rogaland avdeling Stavanger tilbyr aktiviteter og kurs for kvinner og menn med innvandrerbakgrunn.  

Aktivitetene våre holder til i våre lokaler i Vaisenhusgata 5, Stavanger, om ikke annet er oppgitt. I Stavanger har vi flere frivillige som er med på aktivitetene. I tillegg har vi også ansatte som følger opp de frivillige og legger til rette for aktivitetene. 

Følg oss gjerne på Facebook for flere oppdateringer!  

 

Aktivitetene  

Verdensmiddag  
Arrangeres 4 – 6 ganger i året. Verdensmiddagen arrangeres både i samarbeid med Tasta menighet, og som arrangement i KIA sine lokaler. KIA Verdensmiddag er et arrangement hvor det lages mat fra store deler av verden i løpet av året, og hvor man kan bli kjent med nye smaker og spennende mennesker. Det er frivillige som lager mat fra sitt hjemland.  


Informasjons- og veiledningskurs (med matlaging)
Hver onsdag klokken 09:30 – 11:30. NB: Kun for kvinner 

Med informasjons -og veiledningskurset ønsker vi i KIA å skape et sosialt, trygt og kjekt sted for å lære mer om det norske samfunnet. Deltakerne vil få treffe folk fra kommuner, staten og frivillige organisasjoner som jobber med mye interessant. Noen av temaene er; helse, frivillighet, identitet og tilhørighet for mennesker med flere kulturelle identiteter. Vi skal også snakke om temaer som demokrati, samarbeid mellom skole og hjem, samt få besøk av brannvesenet som skal fortelle om sikkerhet i hjemmet. Vi tror at det man lærer mer om blir man også tryggere på, og det kan øke trivsel i et nytt samfunn. Denne aktiviteten er kun åpent for kvinner. Etter informasjons- og veiledningskurset lager vi lunsj sammen, lunsjen varer fra klokken 11:30 – 13:00. Det er kun deltakere som har deltatt på informasjons- og veiledningskurset som kan være med på lunsjen. 


Samtaler og juridisk hjelp
Av og til kan man ha behov for å snakke med noen, eller for å ha en kontaktperson som kan hjelpe med spørsmål angående skilsmisse, UDI og NAV og andre generelle rettslige spørsmål. Vi tilbyr samtale med frivillighetskoordinator, og har et samarbeid med Kirkens Bymisjon som alle kan benytte seg av. Sammen kan vi også hjelpe deg ved å henvise deg videre til riktig instanser slik at du får den hjelpen du skulle trenge og som du har rett på. Ta kontakt med frivillighetskoordinator for å finne en tid som passer. 


Bli frivillig!

Ta kontakt med vår Frivillighetskoordinator om du har spørsmål, ønsker mer informasjon eller ønsker å være frivillig hos oss. 

 

Kontakt:
Marianne Fjermestad, Frivillighetskoordinator
Tlf: 458 70 329
E-post: marianne.fjermestad@kianorge.no

 

 

 

Ønsker du å bli med oss?

Vil du være FRIVILLIG?

Få nye kunnskaper og ferdigheter som kan dokumenteres og brukes i arbeidslivet og i utdannelsen.  Gjøre en forskjell for de som trenger det.  Oppleve innsatsen og seg selv som betydningsfull.  Få venner fra hele verden og opplev tilhørighet og fellesskap.

Ta kontakt med Marianne.fjermestad@kianorge.no

Våre Nyheter