PengerTESTAMENTARISKE GAVER

Ønsker du at noe av det du etterlater deg skal være et bidrag til å støtte vårt arbeid, så kan du skrive et testament. Testamentariske gaver eller minnegaver er et viktig bidrag for å styrke vårt arbeid for et varmere Norge,  at innvandrere og nordmenn skal bli kjent og berike hverandre, og for at innvandrere skal bli kjent med den kristne tro.


Arveloven
 i Norge har klare regler for hvordan arven skal fordeles når noen går bort. Mye kan du bestemme over selv hvis du skriver et testament.

Alle som verken har barn eller ektefelle, kan testamentere fritt alt de eier og dermed bestemme hvem som skal ha alt de etterlater seg.
Hvis du har barn, sørger arveloven for at de får 2/3 av arven. Den resterende tredjedelen kan du selv velge om du vil testamentere bort til andre.

De fleste i Norge skriver ikke testament. Det betyr at arvingene deler det som er igjen i boet. Uten arvinger går pengene til staten. Ved å skrive et testament kan du sikre at pengene går dit du synes det bør gå.

Det er meget viktig at man følger alle kravene som stilles for testamentets gyldighet i Arveloven, og det er tilrådelig å rådføre seg med en advokat ved opprettelsen av et testament. Om ønskelig kan dette ordnes gjennom KIA.

En testamentarisk gave til KIA er fritatt for arveavgift og dermed går hele beløpet til ønsket formål.

Har du spørsmål?
Kontakt oss på tlf. 48 31 41 00 eller e-post post@kianorge.no.


MINNEGAVER

Mange ønsker å gi en gave til en organisasjon når en av ens nærmeste går bort, eller avdøde selv har ønsket å gi en gave til en god sak.
Kanskje har avdøde selv fått hjelp av KIA  eller hatt et prosjekt som man engasjerte seg for.
Dette er en sterk tillitserklæring til det arbeidet vi gjør, og nettopp derfor setter vi ekstra stor pris på gaven.

  • Ved minnegaver settes beløpet man vil gi inn på kontonummer: 3000.24.00177.
    Det er viktig at betalingen merkes med ”Minnegave og avdødes navn”. Ved å merke innbetaling med navnet til den avdøde har de pårørende mulighet til takke i etterkant.
  • Dersom det er ønske om at det skal stå i dødsannonsen at man ønsker minnegave, skriver man at en gave kan settes inn på kontonummer: 3000.24.00177, merket med navnet på avdøde.

HAR DU SPØRSMÅL?
Kontakt oss på tlf. 48 31 41 00 eller e-post post@kianorge.no.