FrivilligHVORFOR BLI FRIVILLIG?

Få nye kunnskaper og ferdigheter som kan dokumenteres og brukes i arbeidslivet og i utdannelsen.
Gjøre en forskjell for de som trenger det
Oppleve innsatsen og seg selv som betydningsfull
Få venner fra hele verden og opplev tilhørighet og fellesskap

HVA BETYR DET Å VÆRE EN FRIVILLIG?

En frivillig i KIA er en person som er registrert i en aktivitet/verv og som gjør en frivillig innsats minimum en gang per år. Frivillige som deltar i KIA aktiviteter oppfordres til å tegne medlemskap i KIA, men ikke-medlemmer kan også delta i frivillig arbeid.

HVA ER FRIVILLIG INNSATS?

Vi definerer frivillig innsats som ulønnet arbeid i samsvar med KIA`s verdigrunnlag. Det forutsettes at den enkelte som er frivillig i KIA handler ut fra KIA`s verdigrunnlag, statutter og vedtak og oppfyller organisasjonens kompetansekrav.

KIA`s FRIVILLIGHETSPOLITIKK

Frivillighetspolitikken er en avklaring av roller og forventninger mellom den frivillige og KIA. Frivillighetspolitikken gjelder for alle ledd i organisasjonen og skal følges opp av regionrådene, ressursgruppene i lokalavdelingene og sentralt.
Frivillighetspolitikken legger til grunn at KIA er åpen for alle som ønsker å yte en frivillig innsats.

FRIVILLIGHETSPOLITIKKENS INNHOLD

1.    Beskriver frivilliges rettigheter
2.    Beskriver hva som forventes av frivillige

DINE RETTIGHETER SOM FRIVILLIG

 • positiv og hurtig respons på henvendelser
 • en åpen og inkluderende organisasjon
 • aktiviteter og oppgaver som er tilpasset din tid og dine interesser
 • nødvendig opplæring, veiledning og oppfølging
 • konstruktive tilbakemeldinger på innsatsen din
 • at din innsats blir gjort synlig i organisasjonen
 • kompetansebevis

DETTE FORVENTER VI AV DEG SOM FRIVILLIG

 • at du kjenner til og handler ut fra KIA`s verdigrunnlag
 • at du deltar på KIA`s kurs for frivillige
 • at du møter medmennesker med respekt
 • at du har fokus på kompetanse og kvalitet i utøvelsen av din frivillige innsats
 • at du skriver under på den til enhver tid gjeldende etikk- og taushetserklæring for KIA
 • at du holder de avtaler som inngås og melder forfall i tide
 • at du følger gjeldende retningslinjer for aktiviteten du er med på

HVORDAN BLI FRIVILLIG

Du kan melde deg som frivillig her eller ved å kontakte følgende:

Frivillighetskoordinator i Rogaland:
Tel: 45870329
E-post: marianne.fjermestad@kianorge.no

Regionleder i Sør
Tel: 48314144
E-post: sor@kianorge.no

Frivillighetskoordinator i Sør:
Tel: 45870310
E-post: karina.vennerod@kianorge.no

Frivillighetskoordinator i Øst
E-post: gunhild@kianorge.no

Hovedkontoret:
Tel: 48314100
E-post: post@kianorge.no