Svært få nye asylsøkere fører til nye nedleggelser av mottak

Tusner av syrsike flyktningbarn venter i ZA’ATARI-leiren i Jordan

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39 000 mottaks- og akuttplasser. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI 10 700 plasser. I tillegg kommer ankomstsenteret med tusen plasser i Østfold.

UDI følger et økonomisk krav om at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk. Gitt den gjeldende prognosen for 2017 og faktiske ankomster, som kan bli enda lavere, vil UDI jevnlig gjennom hele året ytterligere justere ned mottakskapasiteten. Dette er fjerde gang UDI legger ned mottak så langt i år. I mars fikk fem mottak varsel om nedleggelse.

Les hele UDIs pressemelding her

Mottak for enslige mindreårige som legges ned
Mottak Plasser  Driftsoperatør Kommune
 Hemsedal mottak 40 Hemsedal statlige mottak as Hemsedal
 Røros mottak 28 Røros kommune Røros
 Røvika mottak 40 Nord Norsk mottakssenter as Fauske
 Bjerka mottak 40 Hoff Holding Helgeland as Hemnes
 Hamnvik mottak 42 Mottak as Ibestad
 Vensmoen mottak 50 Mottaksdrift Nor as Saltdal
 Elvemo mottak 50 GTP as Skånland
 Lindesnes mottak 35 MD Solutions as Lindesnes
 Tvedestrand mottak 40 Link as Tvedestrand
 Kvinesdal mottak 40 Lopex mottak as Kvinesdal
 Lindås mottak 40 Norsk Mottaksdrift as Lindås
Ordinære mottak som legges ned
Mottak Plasser Driftsoperatør Kommune
Volsdalen statlige mottak 240 Link as Ålesund
Skiboth mottak 160 Skibotn mottak as Storfjord
Kristiansand III 150 Kristiansand kommune Kristiansand
Porsgrunn mottak 150 Stiftelsen SANA Porsgrunn
Gjesdal mottak 180 Stiftelsen SANA Gjesdal
Sund mottak 150 Hero Norge as Sund

Når disse kontraktene er avsluttet i løpet av sommeren, har UDI følgende antall mottak

Fylke Ordinære mottak EMA-mottak Transitt EMA-transitt Integrerings-mottak Ankomst-senter
Østfold 1 1  1 1
Buskerud 2 2 1
Oppland 2 2
Hedmark 3
Oslo 2 1
Akershus 2 1
Vestfold 1 1
Telemark 3 1
Aust-Agder 1 2
Vest-Agder 4 5 1
Rogaland 4 2
Hordaland 3 1
Sogn og Fjordane 4 1
Møre og Romsdal 3 4
Sør-Trøndelag 2
Nord-Trøndelag 3 4 1
Nordland 5 5 1
Troms 5 3
Finnmark 1 1